BOOKING


Bestilling

Vi bruker bookup.no for booking av treningstid og selskapslokaler mm. Se lenker nedenfor.

Om du skal bestille lokaler I denne løsningen må du identifisere deg enten som privatperson eller som bedrift/forening.

Gå inn i kalenderen og finn ønsket tid. Er det ledig kan du bestille ved å klikke på start-tidspunkt og følge anvisninger.


Ta kontakt om du ikke får til å bestille.


Får du frem en uriktig pris kan det hende du har bestilt et større areal enn det du skulle ha. Uansett fakturerer vi for det vi til slutt blir enig om.


Utleieoversiktskalender

Ny booking-løsning for våre anlegg er nå bookup.no

I  utleiekalenderen kan du se en oversikt over hva som er ledig, og hva som er utleid samt bestille.


Kalender  og Bestilling:

Fløyahallen fotball

Fløya Arena 

Fløyahallen Gymsal

Fløyahallen Kantine/møterom

Fløya Arena Møterom

Fløyahallen møterom 3. etg 


Prisliste

Utleiebetingelser

Branninstruks

Catering