Kontor


Administrasjonene i Idrettsforeningen Fløya og Fløya Anlegg deler kontorlokaler. 


Kontortider

Treffes enklest mellom 09.00 og 15.00 hverdager. Ring Magne Ripmann, tlf 9575 5438, hvis det er ingen på kontoret.


Hvor

Kontoret er i 1.etasje. Fra hovedinngangen, ta døra til venstre for heisen, følg korridoren fram til kontordøren på venstre side. Kontoret er skiltet.