Utleiebetingelser


Utleiebetingelser ved trening


Generelt: Alle bestillinger skal skje skriftlig, gjerne pr e-post eller skjema. Alle bestillinger må inneholde fullstendige opplysninger om hvem som er leietaker og hvem som skal motta faktura. Husk org.nr./ referanse/betalernummer/rekvisisjon etc.


Ordensbestemmelser

 -  Det er ikke tillatt med rusmidler, røyk eller snus inne i lokalene.

 -  Ta hensyn til eventuelle andre leietakere og besøkende på anlegget.

 -  Rydd opp etter dere, vi ønsker å holde et rent anlegg for alle brukere.

 -  Leietaker skal gjøre seg kjent med Branninstruks


Betaling

 -  Betaling forskuddsvis ved faktura hvis ikke annet er avtalt.


Avbestillingsfrist

Alle avbestillinger skal skje skriftlig til magne@floya.no og må inneholde hva som avbestilles (Navn/dato mm.)

         Treningstimer: 

               Nov-april: Ikke mulig å avbestille timer. 

               Resten av året: Man - Torsdag kl 16:30-21:00 ikke mulig å avbestille. Ellers 14 dagers frist.

               Ved spesielle forhold som vær kan avbestilling skje helt frem til tidspunkt etter avtale på forhånd.

          Selskap/møter i helg: minst 2 mnd før dato. For konfirmasjonshelger i mai/juni er frist for avbestilling 1. mars.

                Ellers etter avtale på forhånd.

          Møter/selskap mandag-Torsdag: To uker før møtets start med mindre annet er avtalt.


Andre betingelser

 -  Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet.

 -  All opphold og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.


Utleiebetingelser ved selskap/arrangement


Leietaker

 -  Leietaker skal gjøre seg kjent med Branninstruks.

 -  Leietaker skal melde ifra umiddelbart dersom noe ikke skulle være i orden ved overtakelse.

 -  Leietaker er ansvarlig for leieforholdet og eventuelle skader som skjer under leieforholdet.

 -  Avtale om nøkler/tilgang må gjøres i arbeidstiden senest siste virkedag før leie.

 -  Leietaker som blir utlevert nøkkel har ansvaret for å levere denne tilbake.

 -  Ved kjøp av cateringtjenester skal Kjøkkensjefen AS benyttes. Se https://anlegg.floya.no/page/catering


Betaling

  -  Betaling forskuddsvis ved faktura hvis ikke annet er avtalt.

  -  Brudd på utleiebetingelser vil bli fakturert.


Avbestillingsfrist

 -  30 dager før bestilt tid.


Ordensbestemmelser

 -  Det er ikke tillatt med røyking inne i lokalene. Det er ikke tilrettelagt røykere ved inngangene. Vi anmoder røykere å gå et stykke vekk fra inngangsdørene, spesielt hovedinngangen da luftinntaket til treningssenteret er der.

 -  Konfetti er ikke tillatt da det medfører ekstra arbeid ved renhold.

 -  All tape og annet festematriell for duker/pynt/belysning mm skal fjernes.

 -  Ta hensyn til eventuelle andre leietakere og besøkende på anlegget.


Rydding og rengjøring

 -  Etter arrangementet skal leietaker tømme søppel, vaske lokalet, vaske brukt inventar og dekketøy og rydde dette på plass, stenge vinduer, låse dører og ellers levne lokalet i god stand.

 

 -  Søppel skal kastes i konteineren på nordsiden av parkeringsplassen.

 -  Hvor ligger vaskeutstyr?:

     - Fløyahallen: På vaskerommet ved siden av toalettene i 1.etasje.

     - Tribunebygget: Det er ett eget skap med vaskeutstyr på toalettet.

 -  NB: Bruk veldig lite såpe ved vasking av golv for å unngå såperester.


Mangelfull rydding/rengjøring vil medføre ekstra fakturering.


Ved skade på lokale eller inventar

 -  Leietaker er pliktig å melde ifra om eventuelle skader umiddelbart.

 -  Ved skade vil kostnad ved reparasjon og/eller ny anskaffelse bli fakturert..


Andre betingelser

 -  Vær obs på at hele sommerhalvåret er det flere fotballkamper både inne i Fløyahallen og ute på arenaen, og ved voksenkamper benyttes både kjøkken og toaletter i hallen og i tribunebygget.

 -  Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet.

 -  Alt opphold og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.