Utleiebetingelser


Utleiebetingelser ved trening


Ordensbestemmelser

 ●  Det er ikke tillatt med rusmidler, røyk eller snus inne i lokalene.

 ●  Ta hensyn til eventuelle andre leietakere og besøkende på anlegget.

 ●  Rydd opp etter dere, vi ønsker å holde et rent anlegg for alle brukere.

 ●  Leietaker skal gjøre seg kjent med Branninstruks


Betaling

 ●  Betaling forskuddsvis ved faktura hvis ikke annet er avtalt.


Avbestillingsfrist

 ●  14 dagers før bestilt tid ved strøtimer/enkelttimer. Ellers kun etter avtale.


Andre betingelser

 ●  Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet.

 ●  All opphold og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.


Utleiebetingelser ved selskap/arrangement


Leietaker

 ●  Leietaker skal gjøre seg kjent med Branninstruks.

 ●  Leietaker skal melde ifra dersom noe ikke skulle være i orden ved overtakelse.

 ●  Leietaker er ansvarlig for leieforholdet og eventuelle skader som påføres.

 ●  Leietaker som blir utlevert nøkkel har ansvaret for å levere denne tilbake.


Betaling

 ●  Betaling forskuddsvis ved faktura hvis ikke annet er avtalt.


Avbestillingsfrist

 ●  30 dager før bestilt tid.


Ordensbestemmelser

 ●  Det er ikke tillatt med røyking inne i lokalene. Det er ikke tilrettelagt røykere ved inngangene. Vi anmoder røykere å gå et stykke vekk fra inngangsdørene, spesielt hovedinngangen da luftinntaket til treningssenteret er der.

 ●  Ta hensyn til eventuelle andre leietakere og besøkende på anlegget.


Rydding og rengjøring

 ●  Etter arrangementet skal leietaker tømme søppel, vaske lokalet, vaske brukt inventar og dekketøy og rydde dette på plass, stenge vinduer, låse dører og ellers levne lokalet i god stand.

 ●  Søppel skal kastes i konteineren på nordsiden av parkeringsplassen.

 ●  Hvor ligger vaskeutstyr?:

     - Fløyahallen: På vaskerommet ved siden av toalettene i 1.etasje.

     - Tribunebygget: Det er ett eget skap med vaskeutstyr på toalettet.

 ●  NB: Bruk bare litt såpe ved vasking av golv for å unngå såperester.

Mangelfull rydding/rengjøring kan medføre ekstra fakturering.


Ved skade på lokale eller inventar

 ●  Leietaker er pliktig å melde ifra om eventuelle skader.

 ●  Ved skade kan fakturering for dette forekomme.


Andre betingelser

 ●  Fløya tar ikke ansvar for eiendeler og utstyr som mistes, skades eller blir stjålet.

 ●  All opphold og aktivitet på anlegget skjer på eget ansvar.

Levert av IdrettenOnline