Branninstruks


Til Leietakere i Fløyahallen og tribunebygg.


Fløya Anlegg AS eier og driver alle anlegg i og ved Fløyahallen. Vi gjør det vi kan for til enhver tid å oppfylle de krav til sikkerhet som til enhver tid gjelder. Vi har de senere år brukt over 3 mill. kr. på oppgraderinger og tilpasninger til den bruk og utforming våre anlegg har.


Våre anlegg har heldekkende brann-detektering og -varsling. Ved alarm skal alle høre varsling og dette varselet går også direkte til Tromsø brann og redning.


En av våre plikter er å informere brukere/leietakere om de tekniske innretninger for brannsikkerhet som finnes og hvordan dere som brukere skal forholde dere til dette.


Vi ber alle leietakere gjøre seg kjent med rømningsveier fra de arealer som dere bruker/disponerer. Pass på at rømningsveier og andre tekniske installasjoner ikke hindres ved at dere lagrer eller plasserer objekter i arealer utenfor de dere leier/disponerer. Pass også på at det er ryddig på deres egne arealer slik at rømming kan skje uhindret.


Unngå større antall brukere enn nødvendig på deres arealer. Alle arealer har et maksimalt antall personer som kan oppholde seg der. Ta kontakt om dere er usikker på dette antallet. 


Unngå å lagre brannfarlige væsker/gasser i deres lokaler. Heller ikke store mengder brannfarlig materiale anbefales. Ta kontakt om du/dere er usikker.


Brannsentralen, branninstrukser og oversikt over hele hallen finnes like innenfor døra i hovedinngangen i Fløyahallen. Gjør deg og dine brukere kjent med disse og noter dere nødnummer og telefon til kontaktpersoner hos eier (oss)Dersom du oppdager brann

 -  Ring 110.

 -  Få ut alle som er truet av røyk og brann. IKKE BRUK HEIS.

 -  Forsøk å slokke.

 -  Lukk dører og vinduer.

 -  Møt og informert brannvesenet når det kommer.